Incompany

Voor anderstalige medewerkers die hun Nederlands willen verbeteren voor directe praktische toepassing op de werkvloer. Zowel individueel als in groepsverband, incompany in heel Nederland.

Cursus Nederlands op de Werkvloer (NT2)

Nederlands als Tweede Taal (ook wel NT2) is de verzamelnaam voor alle taaltrainingen Nederlands voor cursisten die het Nederlands niet als moedertaal hebben.

Wij maken de training NT2 (of NT1, voor uw medewerkers die Nederlands als moedertaal hebben) graag op maat. Op die manier sluit de training Nederlands geheel aan op de behoeften van het bedrijf: de training is gericht op gezondheid en veiligheid op de werkvloer, werkinstructies en overdracht, namen van producten, grondstoffen, machines en machineonderdelen en sociale en culturele integratie. Voor de teamleiders en managers van uw bedrijf stellen we graag een uitgebreider pakket samen, waarbij de focus op spreek- en schrijfvaardigheid zal liggen. Een module feedback en vergadertechnieken (zie communicatietrainingen) is hierin ook mogelijk.

De taaltraining wordt uitgevoerd op uw bedrijfslocatie. Werken en leren worden daarmee onlosmakelijk met elkaar verbonden.

ZENd’r denkt op voorhand mee en ontwikkelt samen met u een leertraject dat aansluit bij de wensen en doelen van uw organisatie. Elise, Alix of Bagiyo zijn ervaren taaltrainers die de deelnemers efficiënt en vakkundig kunnen helpen om de gestelde leerdoelen te bereiken.

Onze werkwijze in stappen:

Kennismaking

E

Probleem in kaart brengen

E

Doelen bepalen

E

Subsidiecheck

E

Traject afstemmen: een geheel niveau gedurende een jaar of een module gedurende 20-30 lessen

Intake

E

Startniveau bepalen (intaketoets)

E

Leerbaarheid vaststellen

E

Motivatie en inzet meten

Projectontwerp

E

Doelen vast- of bijstellen

E

Groepsvorming

Uitvoering

E

Taaltraining

E

(Tussentijds) evalueren

E

Toetsing en afsluiting

E

Uitreiking certificaat en/of diploma Staatsexamen