Taalsubsidies

Taal is een essentieel communicatiemiddel op de werkvloer. Daarom bieden overheden en brancheverenigingen verschillende mogelijkheden om de kosten van een taalgerelateerde opleiding te verlagen. Zowel voor de deelnemers zelf als voor de werkgevers. Daardoor vallen de netto studiekosten vaak aanzienlijk lager uit. Hieronder zetten we een aantal mogelijkheden voor subsidies, kortingen en leningen voor u op een rij.

Algemene informatie m.b.t. taalopleidingen op de werkvloer

  • Scholingskosten zijn aftrekbaar van het bedrijfsresultaat;
  • De vergoeding van opleidingskosten aan werknemers is vervangen door een nieuwe regeling
    (zie hieronder bij Stap-budget)

Tel mee met taal
Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. In 2022 kun je als werkgever weer subsidie aanvragen om te investeren in de basisvaardigheden van je werknemers. Meer informatie?

Van 1 januari tot en met 28 februari 2022 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen.

  • 67% van scholingskosten kan worden vergoed
  • tot € 1.500,00 per deelnemer
  • minimaal 30 uur

https://www.telmeemettaal.nl/s…

Handel Groeit
Vanuit ‘Handel Groeit’ wordt 30% van de cursuskosten op het gebied van taaltrainingen vergoed voor de sector groothandel in Groente en Fruit. Er is per medewerker per jaar maximaal € 1.000,- subsidie beschikbaar. Meer informatie? > https://www.handelgroeit.nl/nl…

Colland Arbeidsmarkt
Bedrijven in de sectoren Glastuinbouw en Hoveniers kunnen subsidie aanvragen bij het fonds Colland Arbeidsmarkt. Werkgevers en werknemers vragen deze subsidie eenvoudig aan. Meer informatie? > https://www.collandarbeidsmark…

Transport & logistiek (Soob)

De komende jaren zijn er in de sector Transport en Logistiek veel nieuwe chauffeurs nodig. Via Soob-subsidiepunt worden opleidingen en trainingen gestimuleerd en gesubsidieerd voor huidige en toekomstige werknemers. Meer informatie? > https://www.soobsubsidiepunt.n…

Uitzendkrachten (DOORZAAM)

DOORZAAM wil uitzendkrachten stimuleren om te blijven leren en ontwikkelen. De scholingsvoucher geeft een financieel steuntje in de rug voor uitzendkrachten. Met de voucher kun je zelf één of meerdere opleidingen, cursussen of trainingen kiezen tot een maximum van €500 incl. btw. Als uitzendorganisatie is het ook mogelijk om vouchers aan te vragen voor uitzendkrachten. Meer informatie? > https://www.doorzaam.nl/loopba…

Metaalbewerking (OOM)
OOM is het scholingsadviesbureau van de sociale partners in de metaalbewerking. Voor bij OOM aangesloten bedrijven die een tegemoetkoming willen in de scholingskostenvan hun medewerkers zijn er diverse regelingen voor opleiding en ontwikkeling beschikbaar zoals een persoonlijke trainingstoelage en een ontwikkelbudget. Meer informatie? > https://www.oom.nl/Regelingen

SLIM regeling – Voor leren en ontwikkelen in het mkb
Mkb’ers en grootzakelijke bedrijven met initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen komen mogelijk in aanmerking voor SLIM subsidie. Subsidie kan worden aangevraagd door mkb-bedrijven, samenwerkingen tussen minimaal twee mkb-ondernemingen en grootbedrijven die behoren tot de landbouw-, horeca- of recreatiesector. Meer informatie? > https://www.uitvoeringvanbelei…

Stap-budget (vanaf 1 maart 2022)
Met het STAP-budget krijg je als burger (als werkende of niet-werkende) een individueel leer- en ontwikkelbudget dat je kunt gebruiken om jezelf verder te ontwikkelen en je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten. Dit budget vervangt de mogelijkheid tot aftrekken van de studiekosten bij de opgave inkomstenbelasting.
Met het STAP-budget van € 1.000,- (inclusief btw) krijg je de mogelijkheid om in je eigen ontwikkeling te investeren. Je kunt dit budget inzetten om bijvoorbeeld een sector-erkend certificaat te halen of een cursus te volgen.

Het kabinet zal jaarlijks een budget beschikbaar stellen van €218 miljoen waarmee er circa 200.000 toekenningen van subsidieaanvragen mogelijk zijn, verdeeld over 6 tijdvakken. Bij de toekenning van de subsidie wordt uitgegaan van het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Dus wil je gebruik maken van deze regeling? Houd de ontwikkelingen in de gaten en wees er op tijd bij!

Het STAP-budget wordt per 1 maart 2022 ingevoerd. Meer informatie? > https://www.stap-budget.nl/

Aansluiten bij het Taalakkoord
Als werkgever kunt u bijdragen aan een betere taalvaardigheid van uw medewerkers, door taal op de werkvloer bespreekbaar te maken en medewerkers te scholen. Aansluiten bij het Taalakkoord Werkgevers helpt u hierbij. Binnen het Taalakkoord zet u samen met andere werkgevers in op taal en deelt u kennis en ervaringen. Meer informatie? > https://www.taalakkoord.nl

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Hoe kan ik je helpen?